СООПШТЕНИЕ

Ве информираме дека првото авио-третирање против комарци во општините Богданци, Валандово и Дојран е планирано да се изврши на 27.06.2019 година – четврток, во раните утрински часови, односно во период од 04:30 до 09:30 часот. За општините Струмица, Василево, Босилово, Ново Село и Конче првото прскање е планирано да се изврши на 28.06.2019 година – петок,  во истиот период, односно од 04:30 до 09:30 часот.

 Доколку временските услови не дозволат да се реализира прскањето, истото ќе се спроведе  на 28.06.2019 за општините Богданци, Валандово и Дојран, односно на 29.06.2019 година за општините Струмица, Василево, Босилово, Ново Село и Конче.

С О О П Ш Т Е Н И Е

Ве информираме дека првото авио-третирање против комарци во општините Богданци, Валандово и Дојран е планирано да се изврши на 27.06.2019 година – четврток, во раните утрински часови, односно во период од 04:30 до 09:30 часот. За општините Струмица, Василево, Босилово, Ново Село и Конче првото прскање е планирано да се изврши на 28.06.2019 година – петок,  во истиот период, односно од 04:30 до 09:30 часот.

 Доколку временските услови не дозволат да се реализира прскањето, истото ќе се спроведе  на 28.06.2019 за општините Богданци, Валандово и Дојран, односно на 29.06.2019 година за општините Струмица, Василево, Босилово, Ново Село и Конче.

На ден 05.06.2019 година ќе се одржи крводарителска акција  во соработка со Црвен крст Струмица.

Крводарителската акција ќе се одржи во периодот од 09,00 до 14,00 часот во Културно едукативниот центар во Босилово.

Интерен оглас бр.01/19

Интерен оглас бр.01/19 за пополнување на работно место со унапредување

1.Раководител на оделение за внатрешна ревизија, со шифра УПР0101Б04000, ниво Б04 во Одделение за внатрешна ревизија 1 (еден) извршител.

Интерен оглас