ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 05/2023 за вработување на неопределено време на 3 лица, даватели на услуги како дел од Воспитно згрижувачка служба и Стручната служба за потребите од вршење на основната дејност на ЈОУДГ СРЕЌНИ НАСМЕВКИ Босилово

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 05/2023 за вработување на неопределено време на 3 лица, даватели на услуги како дел од Воспитно згрижувачка служба и Стручната служба за потребите од вршење на основната дејност на ЈОУДГ СРЕЌНИ НАСМЕВКИ Босилово. Пријава....