Новости

Конститутивна седница на локалното собрание за млади на Општина Босилово

Во просториите на информативно едукативниот центар Босилово на ден 07.05.2022 година се одржа конститутивната седница на локалното собрание за млади на Општина Босилово со кое заседаваше иницијативниот одбор каде за  претседавач е избрана Ангела Атанасова, од Културно уметничкото друштво „Кирил и Методи“-Иловица. На конститутивната седница беше избрана и Верификациона комисија во состав:  Ана Клесова, Мите […]

Види Повеќе