Крводарителската акција ќе се одржи во периодот од 09,00 до 14,00 часот во Културно едукативниот центар во Босилово....

Интерен оглас бр.01/19

Интерен оглас бр.01/19 за пополнување на работно место со унапредување 1.Раководител на оделение за внатрешна ревизија, со шифра УПР0101Б04000, ниво Б04 во Одделение за внатрешна ревизија 1 (еден) извршител. Интерен оглас...