Локација на Општината

Општина Босилово
Босилово бб
2431 
Македонија
тел: 034 371 600
Email: opstinabosilovo1@gmail.com
раб.време: Понеделник- Петок – 08:00 – 16 :00