Ристо Манчев

Градоначалник

Прашајте го градоначалникот

    TownPress News

    Конститутивна седница на локалното собрание за млади на Општина Босилово

    Во просториите на информативно едукативниот центар Босилово на ден 07.05.2022 година се одржа конститутивната седница на локалното собрание за млади на Општина Босилово со кое заседаваше иницијативниот одбор каде за  претседавач е избрана Ангела Атанасова, од Културно уметничкото друштво „Кирил и Методи“-Иловица. На конститутивната седница беше избрана и Верификациона комисија во состав:  Ана Клесова, Мите […]

    Read All Posts