Ристо Манчев

Градоначалник

Прашајте го градоначалникот

    Последни Новости

    Извршено воведување во градежни работи за реконструкција на улици во Иловица и Штука

    Извршено е воведување во градежни работи за реконструкција на улици во с.Иловица на КП бр.5137 и 3273/2 и реконструкција на улици во с.Штука на КП бр.1543/1 и КП бр.313, односно од кракот кон Иловица и Штука, и улица од Иловица кон Штука. Општина Босилово поднесе проектна документација за обезбедување на средства од проектот за поврзување […]

    Read All Posts