Ристо Манчев

Градоначалник

Прашајте го градоначалникот

    Последни Новости

    СИМУЛАЦИОНА ТАКТИЧКО ПОКАЗНА ВЕЖБА ЗА ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВИ

    Во рамките на проектот за „Ефективна превенција и ублажување на последиците од поплави“ на река “Струмица”, во делот на Босилово, се одржа симулациона тактичко показна вежба со која се покажаа и увежбуваа активностите кои треба да се реализираат во случај на поплава. Со успешно спроведената вежба се изврши проверка на плановите за заштита и спасување […]

    Read All Posts