Реконструкција, проширување и адаптација на домот на културата во село Секирник – Договор за грант No CB006.1.21.001

Реконструкција, проширување и адаптација на домот на културата во село Секирник – Договор за грант No CB006.1.21.001 Референтен број: CB006.1.21.001 -02/Works/PP1 Општина Босилово има намера да додели договор за работа за реконструкција, доградба и адаптација на домот на културата во селото Секирник, Република Македонија под Договорот за грант No CB006.1.21.001-02/Works/PP1 со финансиска помош од Interreg – […]...