Центар за алтернативен туризам и креативен развој с. Моноспитово
Контакт лице за влез и посета: Ѓорги Христов
Тел: 070 779 797
Работно време: 08:00-16:00 часот
e-mail: opstinabosilovo1@gmail.com