Намали ја брзината!

За твоја и наша безбедност!

Кампања на општина Босилово за подигање на свеста за одговорно учество во сообраќајот.

Брзото возење изнудува грешки кои најчесто завршуваат фатално. Затоа апелираме до сите учесници во сообраќајот да ја намалат брзината бидејки се работи за здравјето и животот на секој од нас.