Овие денови се чисти една од поголемите диви депонии во општина Босилово. Депонијата во Робово. Апелираме до граѓаните за ред и совесно фрлање на ѓубрето во иднина.