Известување од Општинската Изборна Комисија

Се известуваат граѓаните на општина Босилово дека Увидот во Единствениот избирачки список за општина Босилово за спроведување на референдум на локално никво закажан на 03.09.2017 година, Државната изборна комисија ќе го спроведе во просториите на ОИК Босилово (Дом на културата во Босилово) во периодот од 11 до 15 август од 08:30 до 16:30 часот.

Се известуваат граѓаните и бизнис заедницата на општина Босилово дека на ден 07.03.2017 година (вторник) во текот на целиот ден ќе биде затворен за сообраќај на моторни возила локалниот патен правец Босилово – Радово.

Се известуваат граѓаните и бизнис заедницата  на општина Босилово дека на ден 07.03.2017 година (вторник) во текот на целиот ден ќе биде затворен за сообраќај на моторни возила локалниот патен правец Босилово – Радово.

Во тек се завршните градежни работи на мостот на река Турија со што овој патен правец комплетно ќе биде ставен во функција.

Реконструкција, проширување и адаптација на домот на културата во село Секирник – Договор за грант No CB006.1.21.001

Реконструкција, проширување и адаптација на домот на културата во село Секирник – Договор за грант No CB006.1.21.001

Референтен број: CB006.1.21.001 -02/Works/PP1

Site Image

Општина Босилово има намера да додели договор за работа за реконструкција, доградба и адаптација на домот на културата во селото Секирник, Република Македонија под Договорот за грант No CB006.1.21.001-02/Works/PP1 со финансиска помош од Interreg – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014- 2020 година  Тендерската документација  е достапна во Општина Босилово, Босилово бб, 2431 Босилово, Република Македонија и е објавена на следните веб страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/; http://opstinabosilovo.gov.mk/

 

Крајниот рок за доставување на понудите е 02.03.2017, 16:00 часот (по локално време).

Можни дополнителни информации или објаснувања / прашања ќе бидат објавени на следните веб страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ ; http://opstinabosilovo.gov.mk/

 

Тендерската документација може да ја најдете ТУКА