На ден 05.06.2019 година ќе се одржи крводарителска акција  во соработка со Црвен крст Струмица.

Крводарителската акција ќе се одржи во периодот од 09,00 до 14,00 часот во Културно едукативниот центар во Босилово.

Интерен оглас бр.01/19

Интерен оглас бр.01/19 за пополнување на работно место со унапредување

1.Раководител на оделение за внатрешна ревизија, со шифра УПР0101Б04000, ниво Б04 во Одделение за внатрешна ревизија 1 (еден) извршител.

Интерен оглас

КРВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЈА ВО ОПШТИНА БОСИЛОВО

 

На ден 11.07.2018 година (среда) Општина Босилово во соработка со Црвен Крст Струмица ќе организира крводарителска акција во просториите на Културно едукативниот центар во Босилово  во периодот од 09,00 до 14,00 часот.