Повик за јавна расправа по Предлог-Одлука за долгорочно домашно задолжување на општина Босилово преку потпишување на договор за одобрување на долгорочен кредит помеѓу општина Босилово и Силк Роуд Банка АД Скопје за финансирање на капитален инвестиционен проект  “Ефективна превенција и ублажување на последиците од поплавите во прекуграничниот регион Грмен –Босилово“

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти во општина Босилово да се вклучат во јавна расправа за Предлог-Одлука за долгорочно домашно задолжување на општина Босилово преку потпишување на договор за одобрување на долгорочен кредит помеѓу општина Босилово и Силк Роуд Банка АД Скопје за финансирање на капитален инвестиционен проект  “Ефективна превенција и ублажување на последиците од поплавите во прекуграничниот регион Грмен –Босилово“

Јавната расправа ќе се одржи на ден 29.05.2023 година со почеток од 19:00 до 20:00 часот и на 30.05.2023 од 08:00 до 10:00 часот во просториите на општина Босилово.

Коментари

коментари