Република Северна Македонија

Црвен крст на Република Северна Македонија, Општинска организација Струмица

Предмет на договор: Набавка на градежни работи

Реф.бр.           03-1234/1

Црвен крст на Република Северна Македонија Општинска организација Струмица доби финансиски средства од Министерството за труд и социјална политика во рамки на проект финансиран со кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска Банка), односно во рамки на Проектот за подобрување на социјаните услуги, во насока на имплементација на Договор за грант бр. 2.1/2022 за развој на социјалната услуга – Дневен престој за стари лица со активно стареење и планира да искористи дел од средствата за исплата, по однос на договор за Набавка на градежни материјали, по однос на  договор за набавка на ИТ опрема и бела техника и по однос на договор за Набавка на мебел и опрема за кујна.

Набавката ќе се спроведе во согласност со „Прописите за набавки на Светска Банка за финансирање на инвестициски проекти (ФИП) – набавки за ФИП за стоки, градежни работи, неконсултантски и консултантски услуги, (Прописи) од јули 2016 година, ревидирано во ноември 2017 година“.

БАРАЊЕ ЗАПОНУДА ЗА НАБАВКА НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

ИЗМЕНА БР.1 – ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 

ПОЈАСНУВАЊЕ

БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА IT ОПРЕМА И БЕЛА ТЕХНИКА

БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ ЗА НАБАВКАНА MЕБЕЛ  И ОПРЕМА ЗА КУЈНА

НАЦРТ ОД ПРОСТОРИЈА ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТАР

НАЦРТ ОД КУЈНА ЗА ПРОСТОРИЈА ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТАР

ЛИНК ОД ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Заинтересираните понудувачи може да добијат дополнителни информации и тендерска документација од страна на В.Д Секретар Глорија Василева, од каде може да ја добијат електронската форма на тендерската документација со барање на следната адреса: strumica@redcross.org.mk

Понудите во хартиена форма треба да се достават најдоцна до 20.03.2023 година до 14:00 часот наследната адреса:

Црвен крст Струмица, ул. Коста Бозов бр.1, Струмица 2400

Коментари

коментари