ООУ ,,Св.Кирил и Методиј” – Иловица го одбележа Патрониот празник на своето училиште. Целиот настан беше проследен со поголем број на активности

Коментари

коментари