Продолжува реализацијата на проектот за промена на столаријата и изградба на систем за топловодно греење во школската здграда и спорската сала во ООУ св.Кирил и Методиј-Иловица.

Коментари

коментари