Зоран Зимбаков

Градоначалник

Прашајте го градоначалникот

TownPress News

Работна конференција

Општина Босилово Локален совет за превенција Работна конференција 05.04.2018   Дневен ред 13:00 Пристигање на учесниците 13:00-13:05 Отварање на работна конференција на ЛСП на општина Босилово 13:05-13:15 Обракање на началникот на СВР Струмица г-дин Танчо Пројковски 13:15-14:45 Презентација на ЛСП/ улогата на градоначалникот, важноста на полициското работење во зедницата – искуства и практики  Началник на […]

Read All Posts