Соопштение 20. 05. 2020 година

СООПШТЕНИЕ
Им се соопштува на граѓаните од населеното место Иловоца,дека на ден 20. 05. 2020 година, среда, поради технички зафат ЧИСТЕЊЕ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ, ќе има прекин во водоснабдувањето во периодот од 8.00 часот до 15.30 часот.
ГИ МОЛИМЕ ГРАЃАНИТЕ ЗА РАЗБИРАЊЕ.

Соопштение

Вашето име и презиме
Вашата емаил адреса
Опишете кој е Вашиот повод за пишување (пофалба, критика, пријава на проблем, предлог и сл.)
Scan_20200520_082928

СООПШТЕНИЕ

Известување!

-Согласно новите мерки на Владата за дополнителните ограничувања на движењето, Општинскиот кризен штаб на општина Босилово ги информира економските оператори (маркети и ресторанти за достава на храна) на територијата на општина Босилово, кои сакаат и ги исполнуваат условите да работат за време на полицискиот час,за деновите 18,19,20 да достават БАРАЊЕ до Кризниот штаб на општина Босилово.

-Барањето треба да е пополнето, со потпис од одговорното лице и печат од правното лице и истото треба да се достави до архивата на општина Босилово најдоцна до 16.04.2020година, (четврток) до 11часот.

-Дозволите за работа се издаваат после нивното разгледување,најкасно четврток до 13:00 часот.
Работата на сите пријавители, треба да биде исклучиво преку нарачки по телефон или интернет а доставата на продуктите искличиво до домот на нарачателот.

– Контактите на економските оператори кои ќе побарат и добијат дозвола за работа за време на полицискиот час ќе бидат евидентирани во МВР Струмица а објавени на официјалниот веб сајт на општина Босилово и на општинската ФБ страна.

-Исто така повторно ги известуваме сите земјоделци,кои што не се евидентирани во ЕРЗС ситемот при Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство а имаат потреба од извршување на земјоделски активности,во погоре наведените денови ,телефонски да го известат општинскиот кризен штаб еден ден однапред најдоцна до 20 часот,при тоа треба да дефинираат точно време и место на извршување на земјоделските активности.

За сите информации граѓаните може да се обратат на телефонски броеви:

+38976468959
+38978436237 Во прилог,Барање за дозвола за работа за време на полициски час.

Дежурни маркети

дежурни маркети и ресторани на територијата на општина Босилово за време викендот 11 и 12 април 2020 г. работно време од 08-19 часот. Исклучиво за порачка по телефон и електронски со директна достава.

Јавен повик

Општинскиот кризен штаб при општина Босилово ги повикува сите продавници / маркети на територијата на општина Босилово на доброволна основа да се пријават да работат за време на викендот 11 и 12 април од 8 до 19 часот, за време на 24 забрана за движење(полициски час), да вршат директна достава на најнeопходните намирници до граѓаните по претходно примена нарачка по телефон или електронски..

Продавниците / маркетите коишто ќе се пријават од страна на општинскиот кризен штаб ќе добијат дозвола за работа како и дозвола за движење, за време на забраната, за нивен вработен/волонтер кој ќе врши директна достава врз основа на телефонска ии електронска нарачка .

 

Пријавувањето ќе се врши со пополнување на барање за дозвола.

Барањето може да се поднесе лично во општина Босилово или пак електронски.

Рок за поднесување најдоцна до четврток 09.04.2020 до 13.00 ч.

лично во општина Босилово или на емаил адреса: opstinabosilovo1@gmail.com.

Информации на 034-371-600, 075-665-816, 075-229-173, 078-436-237.


Општинскиот кризен штаб ќе достави листа на пријавени продавници/маркети и листа на лица кои ќе вршат достава во Секторот за внатрешни работи Струмица, со цел непречено извршување на доставата за време на забраната за движење.

СИТЕ економски оператори ( продавници/маркети) треба да поднесат барање со следните податоци:

– за фирмата– назив, адреса на седиште , даночен број , контакт телефон, име и презиме на управителот, ЕМБГ, адреса , контакт тел.

– за Продавницата / маркетот– назив , адреса , контакт

– за вработениот или волонтерот — име и презиме на за достава, адреса, ЕМБГ, контакт.


Дозволи ке се издаваат најмногу за двајца во еден маркет.

Ве молиме за навремено да поднесете барање, за да се издаде навреме

дозволата.

09.04.2020 г. ОПШТИНА БОСИЛОВО

Босилово Општински кризен штаб

Командант

ЗОРАН ЗИМБАКОВ

Волонтери

ПОЧИТУВАНИ ЖИТЕЛИ НА ОПШТИНА БОСИЛОВО.

ВО ВРСКА СО СПРАВУВАЊЕ СО КРИЗАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНА ВИРУСОТ (KOVIT19), ОПШТИНА БОСИЛОВО И ОПШТИНСКИОТ КРИЗЕН ШТАБ ОТВАРА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВОЛОНТЕРИ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПОМОШ КОН СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИТЕ СЕМЕЈСТВА, КАКО И ПОМОШ НА СТАРИ, ИЗНЕМОШТЕНИ ЛИЦА, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО ВРСКА СО НАБАВКА НА

СРЕДСТВА, АРТИКЛИ, ЛЕКОВИ И СЛИЧНО КОИ ИМ СЕ ПОТРЕБНИ, А СО ЦЕЛ ИСТИТЕ ДА НЕ ИЗЛЕГУВААТ ОД ДОМА И ДА СЕ ИЗЛОЖУВААТ НА РИЗИК

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ВОЛОНТЕРИ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВРШИ СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН

ОД 9,30-13,30 НА ТЕЛ. БРОЈ 034-371-600 , 078-436-237,075 229 173 и 075 665 816, КАДЕ МОЖАТ ДА ГИ ДОБИЈАТ

И ДРУГИТЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА КОИ СЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ.

Донации

ПОЧИТУВАНИ СОПСТВЕНИЦИ НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ, ПОЧИТУВАНИ ЖИТЕЛИ НА ОПШТИНА БОСИЛОВО.

ВО ВРСКА СО СПРАВУВАЊЕ СО КРИЗАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНА ВИРУСОТ (KOVIT19), А СО ЦЕЛ ПОМАГАЊЕ НА СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИ СЕМЕЈСТВА И ЛИЦА ОД ОПШТИНА БОСИЛОВО, КАКО И ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ,
ОПШТИНА БОСИЛОВО И ОПШТИНСКИОТ КРИЗЕН ШТАБ ГИ ИЗВЕСТУВА СИТЕ ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ САКААТ И СЕ СПРЕМНИ ДА ДОНИРААТ ХРАНА, СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА, ОБЛЕКА, ЗАШТИТНА ОПРЕМА И СЛИЧНО ДЕКА ТОА МОЖАТ ДА ГО СТОРАТ СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН ОД 09,30 -13,30 часот, ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ЕДУКАТИВНИОТ ЦЕНТАР ВО БОСИЛОВО СО ПРЕТХОДНА НАЈАВА НА ТЕЛ. 034-371-600, 078-436-237, 075 229 173 и 075 665 816.
ОПШТИНСКИОТ КРИЗЕН ШТАБ ЌЕ ОДРЕДИ КРИТЕРИИУМИ ПО КОЈ КЕ СЕ РАСПРЕДЕЛУВА ПРИСТИГНАТАТА ПОМОШ И ПРЕКУ ВОЛОНТЕРИ ЌЕ ЈА ДИСТРИБУИРА ДО СЕМЕЈСТВАТА НА КОИ ИМ Е НЕОПХОДНА.
ОПШТИНА БОСИЛОВО И ОПШТИНСКИОТ КРИЗЕН УПАТУВА БЛАГОДАРНОСТ
НА СИТЕ СУБЈЕКТИ КОИ ЌЕ ДОНИРААТ, ПОМАГАЈЌИ ДА ЈА ПОМИНЕМЕ ОВАА КРИЗА НА ОПШТИНСКО НИВО, ДАВАЈЌИ ДОПРИНОС ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО.

АКЦИЈАТА ЌЕ СЕ ОДВИВА КОНТИНУИРАНО ДО ЗАВРШУВАЊЕ НА КРИЗАТА.

♯ ДА ПОМОГНЕМЕ НА ОНИЕ ШТО НЕМААТ♯
♯ ХУМАНОСТА НА ДЕЛО♯

—————————————————————————–