Тринаесетата седница на Југоисточниот плански регион

Вчера присусрвував на тринаесетата редовна Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион на која присуствуваа градоначалниците или нивни претставници од сите десет општини во регионот. Покрај одлуките донесени на Советот, беше презентиран и проектот „Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина“, проект кој е во фаза на имплементација.

Соопштение

Почитувани сограѓани,

Ве известувам дека на ден 06.11.2019 година (среда) од 08:00 до 16:00 часот ,,ЕВН Македонија”, ќе се извршува редовна инспекција на регилационите преклопки на енергетскиот трансформатор во ТС 110/10 kV Сушица, и поради истиот технички зафат ,без напојување ќе остане и дел од општина Босилово, поточно населените места: Бориево, Моноспитово, Турново, Секирник, Штука, Иловица.

Возвратна посета на пензионерите од Обзор

Членови од Здружемието на пензионери од Кметството Обзор, Република Бугарија, денес ќе допатуват во повеќедневна возвратна посетат на општина Босилово. Домаќини се членовите на Здружението на пензионери од Општина Босилово.
Општина Босилово и Кметството Обзор, кои се збратимени и чија повеќегодишна соработка се оценува како пријателска со заеднички желби за унапредување во сите полиња, особено за опстојувањето и функционирањето на Здруженијата .
На повеќедневната средбата помеѓу двете здруженија, гостите меѓу другото ќе посетат повеќе населени места, но ќе се разменат и искуства и за работата на двете здруженија.

План и програма за решавање на проблемот со бездомните кучиња на подрачјето на општина Босилово за 2019 год

План и програма за решавање на проблемот со бездомните кучиња на подрачјето на општина Босилово за 2019 год.

Програма: File0001 File0002 File0003 File0004 File0005 File0006 File0007 File0008 File0009 File0010 File0011 File0012

О Г Л А С за учество на обука и распределба на грантови за воведување на агроеколошки мерки во сливот на река Струмица – Трет циклус

Проектот за управување со сливот на река Струмица го спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во партнерство со Центарот за развој на Југоисточнио плански регион, општините од сливот и други релевантни институции.

Во насока на остварување на главната цел на проектот за подобрување на еколошкиот статус на басенот на реката Струмица и подобрување на условите за живот на населението, Проектот спроведува активности за зголемување на конкурентноста на земјоделското производство во регионот и намалување на неговото влијание врз животната средина, преку воведувањето на современи, агроеколошки мерки.

За таа цел во рамките на проектот објавен е повик за избор на земјоделски производители кои би се вклучиле во специјализирани обуки за агроеколошкo производство. Можност да се јават на повикот имаат производителите на овошни култури (сливи, јаболка и круши) и градинарски култури (пиперки и домати) од општините Радовиш, Конче, Струмица, Василево, Босилово и Ново Село.

За учество на обуките планирано е да се изберат 40 производители на сливи, јаболка или круши (за обуките во Радовиш) и 60 производители на пиперки и домати (на отворено и затворено) (за обуките во Струмица). Изборот на кандидатите ќе се изврши според претходно дефинирани критериуми.

Понатаму преку тест за проверка на знаењето стекнато во рамките на програмата за обука ќе се одберат 50 грантисти, 20 земјоделски производители на овошни култури (од сите 6 општини) и 30 производители на градинарски култури (од сите 6 општини).

Вредноста на секој грант ќе биде до 300.000 денари, средства наменети за набавки на опрема и материјали потребни за примена на предвидените агроеколошки мерки.

Обуките ќе се организираат во периодот мај/јуни  2019 – октомври/ноември 2019 година, додека тестирањето ќе биде организирано во текот на месец декември 2019 година или јануари 2020 година. Материјалите потребни за подготовка за тестирањето ќе им бидат достапни на сите учесници на обуката.

Крајниот рок за пријавување е 30 април 2019 година.

Prijava MK_Strumica

Oglas_grantovi za zemjodelci_tret ciklus_finalno pdf

С О П Ш Т Е Н И Е

С О П Ш Т Е Н И Е
Ве известуваме дека на ден 08.02.2019 година (ПЕТОК) во
организација на општина Босилово и градоначалникот, Зоран
Зимбаков ќе се одржи средба на Претседателот на Владата на
Република Македонија, Зоран Заев и министерот за економија,
Крешник Бектеши со граѓаните од Иловица и Штука во
Спортската сала во населено место Иловица, со почеток во 19:30
часот.
Ги покануваме граѓаните од општина Босилово да
присуствуваат на средбата.
                                                                                                                                                                                         ОПШТИНА
                                                                                                                                                                                         БОСИЛОВО

Интерен оглас бр.01/19

Интерен оглас бр.01/19 за пополнување на работно место со унапредување

1.Раководител на оделение за внатрешна ревизија, со шифра УПР0101Б04000, ниво Б04 во Одделение за внатрешна ревизија 1 (еден) извршител.

Интерен оглас бр.01/2019

Интерен оглас број 01/19 за пополнување на работно место со унапредување

1.Раководител на одделение за внатрешна ревизија, ос шифра УПР0101Б04000, ниво Б04 во Одделение за внатрешна ревизија 1(еден) извршител.