Новости

,,Средба на Русалии – фолклор,,- Секирник

По повод верскиот празник Успение на Пресвета Богородица на 27 август во Секирник се одржa осмата по ред ,, Средба на Русалии – фолклор,,. На средбата учество земаa повеќе русалиски групи меѓу кои: – КУД ,, Русалии,, од Секирник, -КУД ,, Танец,, од Миравци- Гевгелија, -Русалиската фолклорна група ,, Центар,, од Република Бугарија, -ФА Копачка […]

Види Повеќе