Новости

Проект – Намалување на емисиите на СО2 во ООУ Гоце Делчев с.Босилово со користење на биомаса

На ден 25.12.2017 година во просториите на ООУ Гоце Делчев с.Босилово  се одржа  завршен настан-промоција на проектни активности во рамките на проектот Намалување на емисиите на СО2 во ООУ Гоце Делчев с.Босилово со користење на биомаса. Проектот се реализираше во периодот од месец јануари до  месец декември 2017 година и истиот беше финансиран од Глобален еколошки […]

Види Повеќе