15 СТИПЕНДИИ!

Општина Босилово во соработка со Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје за студиската 2022/2023 година ќе додели 15 стипендии на редовни студенти, запишани на додипломски студии од прв циклус на Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје.

Пријавата со потребните документи, кандидатите треба да ги достават по пошта или лично во архивата на општина Босилово.

Кликнете на линкот до јавниот повик и потребната документација.

Пријава.

Изјава за веродостојност и точност на приложените документи

Изјава за некористење на стипендија

Изјава за согласност за обработка на лични податоци

Коментари

коментари