Соопштение до јавноста по урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на површински соларнии фотоволтаични електрани (Е-1.13) – фото напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 4 МВ во КО Секирник, Општина Босилово.

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) ВО КО СЕКИРНИК

Коментари

коментари