Соопштение до јавноста по урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на површински соларнии фотоволтаични електрани (Е-1.13) – фото напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 2 МВ во КО Секирник, Општина Босилово.

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Коментари

коментари