Реконструкција, проширување и адаптација на домот на културата во село Секирник – Договор за грант No CB006.1.21.001

Референтен број: CB006.1.21.001 -02/Works/PP1

Site Image

Општина Босилово има намера да додели договор за работа за реконструкција, доградба и адаптација на домот на културата во селото Секирник, Република Македонија под Договорот за грант No CB006.1.21.001-02/Works/PP1 со финансиска помош од Interreg – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014- 2020 година  Тендерската документација  е достапна во Општина Босилово, Босилово бб, 2431 Босилово, Република Македонија и е објавена на следните веб страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/; https://opstinabosilovo.gov.mk/

 

Крајниот рок за доставување на понудите е 02.03.2017, 16:00 часот (по локално време).

Можни дополнителни информации или објаснувања / прашања ќе бидат објавени на следните веб страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ ; https://opstinabosilovo.gov.mk/

 

Тендерската документација може да ја најдете ТУКА

Коментари

коментари