Почитувани,

За потребите на изработка на Локалниот еколошки акционен план за општина Босилово, а во насока на вклучување на мислењето на јавноста и мапирање на приоритетните еколошки проблеми, Ве молиме да одвоите малку од Вашето драгоцено време и да го пополните овој прашалник.

Однапред Ви благодариме!

Прашалник за ЛЕАП – Општина Босилово

Коментари

коментари