дежурни маркети и ресторани на територијата на општина Босилово за време викендот 11 и 12 април 2020 г. работно време од 08-19 часот. Исклучиво за порачка по телефон и електронски со директна достава.

Коментари

коментари