ПОЧИТУВАНИ ЖИТЕЛИ НА ОПШТИНА БОСИЛОВО.

ВО ВРСКА СО СПРАВУВАЊЕ СО КРИЗАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНА ВИРУСОТ (KOVIT19), ОПШТИНА БОСИЛОВО И ОПШТИНСКИОТ КРИЗЕН ШТАБ ОТВАРА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВОЛОНТЕРИ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПОМОШ КОН СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИТЕ СЕМЕЈСТВА, КАКО И ПОМОШ НА СТАРИ, ИЗНЕМОШТЕНИ ЛИЦА, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО ВРСКА СО НАБАВКА НА

СРЕДСТВА, АРТИКЛИ, ЛЕКОВИ И СЛИЧНО КОИ ИМ СЕ ПОТРЕБНИ, А СО ЦЕЛ ИСТИТЕ ДА НЕ ИЗЛЕГУВААТ ОД ДОМА И ДА СЕ ИЗЛОЖУВААТ НА РИЗИК

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ВОЛОНТЕРИ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВРШИ СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН

ОД 9,30-13,30 НА ТЕЛ. БРОЈ 034-371-600 , 078-436-237,075 229 173 и 075 665 816, КАДЕ МОЖАТ ДА ГИ ДОБИЈАТ

И ДРУГИТЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА КОИ СЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ.

Коментари

коментари