Со овој нискотрошковен, еколошки систем за наводнување, кој е финансиран од Европската Унија, ќе се наводнуват 85 хектари обработливо земјиште во атарот на село Дрвош. Инаку општина Босилово е една од двете општини во Македонија која го има добиено овој грант. Проектот се спроведува и реализира преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,веке е избран и изведувач на градежните работи а реализацијата се очекува да започне кон крајот на месец Јануари.

Коментари

коментари