СООПШТЕНИЕ

Општина Босилово во партнерство со Црвен крст Струмица ќе организира БЕСПЛАТНА ОБУКА ЗА НЕГУВАТЕЛИ/КИ на СТАРИ И ИЗНЕМОШТЕНИ ЛИЦА И ИНВАЛИДИ.

Обуката ќе се спроведува во просториите на Црвен крст Струмица и ќе трае 3 месеци.

СЕ ПОВИКУВААТ сите заинтересирани лица кои сакаат да посетуваат бесплатана обука за негуватели на стари и изнемоштени лица и инвалиди и да се стекнат со верификуван сертификат, ДА СЕ ПРИЈАВАТ во општина Босилово,секој работен ден од 08,00 до 16,00 часот најдоцна до ЧЕТВРТОК 28.11.2019 ГОДИНА.После добивање на лиценцата ќе се понуди можност лицата да се вработат на територијта на општина Босилово како негуватели.Заинтересираните кандидати на самата обука можат подетално да се информираат за се што ги интересира во врска со склучувањето на договор за работа-услови,плата,динамика на работа и слично. ….

Коментари

коментари