Интерен оглас број 01/19 за пополнување на работно место со унапредување

1.Раководител на одделение за внатрешна ревизија, ос шифра УПР0101Б04000, ниво Б04 во Одделение за внатрешна ревизија 1(еден) извршител.

Коментари

коментари