Општина Босилово започна акција за расчистување на привремени прифатилишта за комунален отпад во повеќе населени места во општината

Коментари

коментари