Денес 30.01.2017 год. во општина Босилово се одржа педесетата седница на Советот на општина Босилово.

Сите точки од дневниот ред беа усвоени

Коментари

коментари