Вчера 12.10 (среда) градоначалникот одржа состанок со г-ѓа Јасминка Димитрова Капац машински инжинер, г-ца Викторија Поповска од здружението МАЦЕФ (Македонски центар за енергетска ефикасност) и г-дин Горги Павловски електро инжинер како надворешен консултант.

Знаени со принципите на ИСО 50001.

-Представување на мерки за штедење во сите процеси каде се троши енергија.
-Правење на неколку софтверски апликации.
-Прашалник врз база на увид во самата организација.
-4 трибини во 4-те регионите во Македонија.
ЈПКД Огражден почна со спроведување Енергетска контрола со цел подготвување на План за енергетска ефикасност на претпријатието. ЈПКД Огражден е единствено претпријатие од овој ден на Македонија што самоиницијативно зема учество во кампањата ЕКОС – „Развој на енергетски конкурентно и одржливо стопанство“ на Министерството за економија на Република Македонија, а ја спроведува здружението МАЦЕФ.

Коментари

коментари