По повод верскиот празник Успение на Пресвета Богородица на 27 август во Секирник се одржa седмата по ред ,, Средба на Русалии – фолклор,,.

На средбата учество земаa повеќе русалиски групи меѓу кои:
– КУД ,, Русалии,, од Секирник,
-КУД ,, Танец,, од Миравци- Гевгелија,
-Русалиската фолклорна група ,, Пољаните,, од Република Бугарија,
-Ансамбл Македонија .
И оваа година средбата беше организирана под покровителство на општина Босилово како и Министерството за култура на Република Македонија, православен храм ,,Пресвета Богородица”– Секирник и НУЦК ,,Антон Панов”– Струмица.

Коментари

коментари