Се зголемува бројот на домаќинствата од с. Моноспитово кои се приклучуваат на новата водоводна мрежа.

Веќе има евидентирано колу 150 домаќинства кои вода за пиење ќе користат од новиот водовод. После целосното приклучување – стариот водоводен систем ќе биде исклучен од натамошна употреба.

Коментари

коментари