Вчера во посета на општина Босилово беа претставници од проектот ,,Изградба на мост на река Турија и и изградба на дел од локален пат Босилово-Радово.

Посетата имаше цел мониторинг и евалуација на ппроектот финансиран од ЕУ-ИПА грантови за рурална инфраструктура.

Коментари

коментари