Општина Босилово ќе помогне во партерното доуредување на дворните површини на православната црква „Св. Кирил и Методија„ и џамијата во населеното место Еднокуќево со набавка и вградување на павер елементи.

Вкупната површина за партерно доуредување со павер елементи на дворот во православната црква изнесува 102 м2 додека во селската џамија ќе бидат уредени 40 м2 дворна површина.

Коментари

коментари