Денес во општина Босилово се одржа состанок со Државниот секретар за животна средина и просторно планирање- Соња Липиткова
Професор на градежен факултет- Милорад Јовановски , Градоначалникот на о.Ново село – Блажо Велков и претставници од Euromax Resources.

На состанокот се разговараше за соработката меѓу локалните самоуправи со компанијата Euromax Resources и локалното население.

Коментари

коментари