Денес 29.09.2016 год. во општина Босилово се одржа четириесет и петтата седница на Советот на општина Босилово.

Сите точки од дневниот ред беа усвоени а беше додадена и една дополнителна точка: -Предлог-одлука за приоритет на проект:
-Тротоари во с.Петралинци,
-улица во с.Еднокуќево,
– мост во с.Штука и
-улица во с.Старо Балдовци.

Коментари

коментари