Градоначалникот на општина Босилово во посета на детската градинка “Малото славејче” во с.Моноспитово.

Коментари

коментари